Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 3
  • Bài toán 4
  • Bài toán 5
Nhấn để bật tiếng

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HỌC KÌ I LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn (P2)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 131

Chưa có thông báo nào