Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Bài 6. Các phương pháp giải BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT sẽ được mở vào ngày 19/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 6. Các phương pháp giải BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.708


Các em chú ý: Ví dụ 01. Thầy tính nhẩm nhầm 1 chút nhé. kết quả chính xác là -6<x<1 nhé các em.

Chưa có thông báo nào