Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Công thức
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 2. Phương trình mặt phẳng (P2)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.775

Lưu ý: Ở bài 3, thầy ghi nhầm tọa độ của điểm I, các em sửa lại là I(1;1;2) nhé, kết quả cuối cùng vẫn đúng nhé

Chưa có thông báo nào