Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 1. Các kiến thức liên quan tới LŨY THỪA

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 7.627

Lưu ý: BTTL online được dùng chung cho bài 1 và bài 2

Chưa có thông báo nào