Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Hai quy tắc đếm
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2,3
  • Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp, Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN LUYỆN HỌC KÌ I LỚP 11

Bài 4. Các kiến thức NỀN TẢNG về TỔ HỢP

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 3.592

Lưu ý: BTTL được dùng chung cho bài 4 + 5

Chưa có thông báo nào