Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Ví dụ
  • Dấu hiệu nhận biết tính đơn điệu
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 22.273

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả 2 phần

Chưa có thông báo nào