Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Ví dụ
  • Dấu hiệu nhận biết tính đơn điệu
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 1. Sự đồng biến nghịch biến của hàm số.

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 20.502

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả 2 phần

Chưa có thông báo nào