Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết + VD1 ,2
  • VD3, 4
Bài 6. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN trong TÍNH THỂ TÍCH sẽ được mở vào ngày 06/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

Bài 6. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN trong TÍNH THỂ TÍCH

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 887

Chưa có thông báo nào