Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức nền
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Bài 6. Các PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG sẽ được mở vào ngày 22/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 6. Các PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 481

Chưa có thông báo nào