Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức nền
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 6. Các PHƯƠNG PHÁP VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.306

Chưa có thông báo nào