Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Định lí mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (P2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 15.454

Chưa có thông báo nào