Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Định lí mở rộng
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (P2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 14.327

Chưa có thông báo nào