Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết Góc giữa 2 mặt phẳng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Bài 3. Kiến thức tổng hợp về góc (P2) sẽ được mở vào ngày 10/03/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KÌ II LỚP 11

Bài 3. Kiến thức tổng hợp về góc (P2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 1.472

Lưu ý: Ở ví dụ 2. Góc giữa đường thẳng vời mặt phẳng thầy ghi nhầm đề bài là h/c của A lên SB, đúng là h/c của A lên (SBC), các em sửa lại nhé.

Chưa có thông báo nào