Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1-2-3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5-6
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

Bài 4. Các PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 3.795

Chưa có thông báo nào