Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Quy trình
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 6.508

Lưu ý: BTTL được dùng chung cho bài 7, 8, 9

Chưa có thông báo nào