Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Quy trình
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 7. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3

Độ dài: 57 phút - Số lượt học 4.702

Lưu ý: BTTL được dùng chung cho bài 7, 8, 9

Chưa có thông báo nào