Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Cách chứng minh trực tiếp bằng các định lí, VD1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Dùng quan hệ // để CM
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN LUYỆN HỌC KÌ II LỚP 11

Bài 1. Các cách CHỨNG MINH QUAN HỆ VUÔNG GÓC

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 10.576

Chưa có thông báo nào