Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • HÌnh trụ, khối trụ
  • Công thức tính
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 2. Hình trụ tròn xoay

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.041

Chưa có thông báo nào