Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • HÌnh trụ, khối trụ
  • Công thức tính
  • Bài tập
Bài 2. Hình trụ tròn xoay sẽ được mở vào ngày 23/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 2. Hình trụ tròn xoay

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 862

Chưa có thông báo nào