Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 4. Tìm hiểu về HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT .

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 5.628

Chưa có thông báo nào