Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5
Bài 4. Tìm hiểu về HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT . sẽ được mở vào ngày 15/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 4. Tìm hiểu về HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT .

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 2.480

Chưa có thông báo nào