Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Căn bậc hai của số thực âm
  • Cách giải phương trình
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Bài 3. Giải phương trình bậc 2 trên tập số phức sẽ được mở vào ngày 30/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bài 3. Giải phương trình bậc 2 trên tập số phức

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 460

Chưa có thông báo nào