Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Đường với đường
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Đường với mặt
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 5. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI của hai ĐƯỜNG THẲNG, của ĐƯỜNG THĂNG VÀ MẶT PHẲNG

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.080

Chưa có thông báo nào