Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Đường với đường
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Đường với mặt
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 5. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI của hai ĐƯỜNG THẲNG, của ĐƯỜNG THĂNG VÀ MẶT PHẲNG

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.799

Chưa có thông báo nào