Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Vectơ chỉ phương
  • Các dạng phương trình đường thẳng
  • Các VD minh họa
    • Ví dụ 1 - 2
    • Ví dụ 3
    • Ví dụ 4
Bài 4. Các dạng PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG trong không gian sẽ được mở vào ngày 18/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 4. Các dạng PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG trong không gian

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 723

Chưa có thông báo nào