Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Vectơ chỉ phương
  • Các dạng phương trình đường thẳng
  • Các VD minh họa
    • Ví dụ 1 - 2
    • Ví dụ 3
    • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 4. Các dạng PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG trong không gian

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.894

Chưa có thông báo nào