Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 4. Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 7.883

Lưu ý: BTTL được dùng chung cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào