Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Bài 4. Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số sẽ được mở vào ngày 17/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 4. Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.984

Lưu ý: BTTL được dùng chung cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào