Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Tổng kết
Bài 9. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hàm phân thức b1/b1 sẽ được mở vào ngày 27/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 9. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hàm phân thức b1/b1

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.704

Chưa có thông báo nào