Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 9. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số hàm phân thức b1/b1

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 4.046

Chưa có thông báo nào