Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Xêp vị trí
  • Tìm số
  • Chọn - Rút- Phân chia
  • Có yếu tố hình học
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN LUYỆN HỌC KÌ I LỚP 11

Bài 5. PHÂN DẠNG các bài toán ĐẾM

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2.304

Chưa có thông báo nào