Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 1
  • Ví dụ 1,2,3,4
  • Ví dụ 5,6
  • Ví dụ 7
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Những kiến thức NỀN TẢNG cần biết về ĐIỂM – VECTƠ trong không gian

Độ dài: 70 phút - Số lượt học 4.441

Chưa có thông báo nào