Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Hình nón
  • Khối nón
  • Các công thức
  • Bài 1, 2, 3
  • Bài 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 1. Hình nón tròn xoay

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.317

Chưa có thông báo nào