Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Các định nghĩa, kí hiệu giới hạn của hàm số
  • Một số định lí quy tắc tính giới hạn của hàm số
  • Các dạng giới hạn vô định, Dạng 1, 2
  • Dạng 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN LUYỆN HỌC KÌ II LỚP 11

Bài 2. Cách tính GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

Độ dài: 59 phút - Số lượt học 12.596

Chưa có thông báo nào