Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • PT sinx = a
    • Lí thuyết
    • VD1 - P 1,2,3
    • P 4,5,6,7
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN LUYỆN HỌC KÌ I LỚP 11

Bài 1. Phương trình lượng giác cơ bản (P1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 4.289

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào