Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết, VD 1
  • VD 2
  • VD 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN LUYỆN HỌC KÌ II LỚP 11

Bài 1. Cách tính GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 19.967

Trong video số 3, thầy tính nhầm kết quả của biểu thức \[{n^2} + n - 3 - {\left( {n - 1} \right)^2}\] các em sửa thành \[3n - 4\]

Chưa có thông báo nào