Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1,2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 2. Tính TRỰC TIẾP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 7.041

Lưu ý: BTTL dùng chung cho bài 2, 3

Chưa có thông báo nào