Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

Bài 1. Những kiến thức NỀN TẢNG cần biết về NGUYÊN HÀM

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 8.282

Lưu ý: BTTL dùng chung cho bài 1, bài 2

Chưa có thông báo nào