Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Tiệm cận đứng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Tiệm cận ngang
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Bài 6. Đường tiệm cận sẽ được mở vào ngày 21/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 6. Đường tiệm cận

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 3.374

VD 3 thầy ghi nhầm chút, có tiệm cận đừng nhé các em

Chưa có thông báo nào