Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Tiệm cận đứng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Tiệm cận ngang
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 6. Đường tiệm cận

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 9.040

VD3 thầy ghi nhầm đề, các em sửa thành có tiệm cận đứng nhé. Trong quá trình giảng, thầy vẽ nhầm trục số. Các em hiểu trục số chạy từ 0 đến $$ +\infty $$ nhé

Chưa có thông báo nào