Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Tiệm cận đứng
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
  • Tiệm cận ngang
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 6. Đường tiệm cận

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 3.187

VD 3 thầy ghi nhầm chút, có tiệm cận đừng nhé các em

Chưa có thông báo nào