Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • LT - VD 2
  • Lí thuyết
  • VD 3, 4
Bài 2. Tìm hiểu về HÀM SỐ LŨY THỪA . sẽ được mở vào ngày 11/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 2. Tìm hiểu về HÀM SỐ LŨY THỪA .

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.614

Chưa có thông báo nào