Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • LT - VD 2
  • Lí thuyết
  • VD 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 2. Tìm hiểu về HÀM SỐ LŨY THỪA .

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 5.597

Chưa có thông báo nào