Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Tính gtln - gtnn của y = f(x) trên [a, b]
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Tính gtln - gtnn của y = f(x) trên (a, b)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 5. Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số (P2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 6.436

Lưu ý: Ở ví dụ 1 (clip 04), thầy ghi nhầm hàm số còn phần HDG vẫn đúng các em nhé. Các em sửa dấu "-" của hàm số thành "+" nhé

Chưa có thông báo nào