Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Tính gtln - gtnn của y = f(x) trên [a, b]
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Tính gtln - gtnn của y = f(x) trên (a, b)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Bài 5. Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số (P2) sẽ được mở vào ngày 19/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 5. Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số (P2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.625

Lưu ý: Ở ví dụ 1 (phần tính GTNN trên khoảng) thầy nhầm dấu chỗ tính y'. Các e xem gợi ý của thầy và thay lại kết quả sau nhé

1

Chưa có thông báo nào