Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Tính gtln - gtnn của y = f(x) trên [a, b]
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Tính gtln - gtnn của y = f(x) trên (a, b)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 5. Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số (P2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 4.945

Lưu ý: Ở ví dụ 1 (clip 04), thầy ghi nhầm hàm số còn phần HDG vẫn đúng các em nhé. Các em sửa dấu "-" của hàm số thành "+" nhé

Chưa có thông báo nào