Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
 • Hàm số liên tục tại 1 điểm
  • Định nghĩa
  • Ví dụ 1
 • Hàm số liên tục trên 1 khoảng
  • Định nghĩa
 • Một số định lí cơ bản
  • Định lí 1, 2
  • VD
  • Định lí 3
  • VD 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN LUYỆN HỌC KÌ II LỚP 11

Bài 3. Giải bài toán HÀM SỐ LIÊN TỤC

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 11.384

Chưa có thông báo nào