Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Các phép toán trong tập phức
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
  • Bài toán 3
  • Bài toán 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bài 2. Các phép toán về số phức

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.518

Chưa có thông báo nào