Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Biến đổi sơ cấp
  • PP vi phân
  • PP đổi biến số
  • PP nguyên hàm từng phần
Bài 2. Các PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM sẽ được mở vào ngày 29/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

Bài 2. Các PHƯƠNG PHÁP TÍNH NGUYÊN HÀM

Độ dài: 67 phút - Số lượt học 3.729

Chưa có thông báo nào