Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Phép biến hình
  • Ví dụ
  • Phép dời hình
  • Ví dụ
Bài 1. Các phép DỜI HÌNH và BIỂU THỨC TỌA ĐỘ sẽ được mở vào ngày 07/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KÌ I LỚP 11

Bài 1. Các phép DỜI HÌNH và BIỂU THỨC TỌA ĐỘ

Độ dài: 61 phút - Số lượt học 791

Chưa có thông báo nào