Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
Bài 9. Kiến thức về CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN và cách giải các bài toán liên quan sẽ được mở vào ngày 05/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KÌ I LỚP 11

Bài 9. Kiến thức về CẤP SỐ CỘNG – CẤP SỐ NHÂN và cách giải các bài toán liên quan

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 677

Chưa có thông báo nào