Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Cặp vecto chỉ phương
  • Vecto pháp tuyến
  • Phương trình tổng quát
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 2. Phương trình mặt phẳng (P1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.540

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào