Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình tổng quát củamặt cầu
  • Ví dụ 1 - 2
  • Phương trình khai triển của mặt cầu
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
  • Bài tập 3
  • Bài tập 4
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 7. Phương trình mặt cầu

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 295

Chưa có thông báo nào