Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết 1
  • Lí thuyết 2
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

Bài 1. Kiến thức ĐỊNH TÍNH VỀ KHỐI ĐA DIỆN.

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 8.933

Chưa có thông báo nào