Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Ví dụ 1-2-3-4
  • Số phức bằng nhau
  • Biểu diễn hình học số phức
  • Mô đun của số phức
  • Số phức liên hợp
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

Bài 1. Số phức

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.634

Chưa có thông báo nào