Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Phép vị tự
  • Ví dụ
  • Tâm vị tự
Bài 2. PHÉP VỊ TỰ và PHÉP ĐỒNG DẠNG sẽ được mở vào ngày 09/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

ÔN LUYỆN HỌC KÌ I LỚP 11

Bài 2. PHÉP VỊ TỰ và PHÉP ĐỒNG DẠNG

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 452

Lưu ý: Video 3 phần tâm vị tự của hai đường tròn là phần nội dung tham khảo các em nhé

Chưa có thông báo nào