Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 5
Bài 3. Kiến thức về LÔGARIT và các CÔNG THỨC cần nhớ . sẽ được mở vào ngày 13/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 3. Kiến thức về LÔGARIT và các CÔNG THỨC cần nhớ .

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 3.633

Chưa có thông báo nào