Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA - HÀM SỐ MŨ - HÀM SỐ LOGARIT

Bài 3. Kiến thức về LÔGARIT và các CÔNG THỨC cần nhớ .

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 7.845

Lưu ý: Trong VD1, thầy nhầm 1. Các em sửa lại thành $$3$$ nhé

Chưa có thông báo nào