Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Bài 3. Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng sẽ được mở vào ngày 16/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 3. Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 702

BTTL dùng chung cho bài 1, 2, 3

Chưa có thông báo nào