Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 3. Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.870

BTTL dùng chung cho bài 1, 2, 3

Chưa có thông báo nào