Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2 - 3 -4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

Bài 3. Những kiến thức NỀN TẢNG cần biết về TÍCH PHÂN

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 3.907

Chưa có thông báo nào