Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7, 8
  • Ví dụ 9
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 3. Cực trị của hàm số (P2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 11.349

Lưu ý: Ở ví dụ 6 thầy tính nhầm y = 5 khi x = 0, các em sửa lại điểm cực tiểu của đồ thị là (0;0) nhé

Chưa có thông báo nào