Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức nền tảng + VD1, 2
  • VD3, 4
  • VD5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

Bài 5. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN trong TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.801

Chưa có thông báo nào