Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức nền tảng + VD1, 2
  • VD3, 4
  • VD5, 6
Bài 5. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN trong TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG sẽ được mở vào ngày 04/06/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN

Bài 5. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN trong TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.186

Chưa có thông báo nào