Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Bài 1. Những kiến thức NỀN TẢNG cần biết về ĐIỂM – VECTƠ trong không gian P2

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 2.434

Chưa có thông báo nào