Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm về cực đại - cực tiểu
    • Lý thuyết
    • VD 1, 2
  • Dấu hiệu nhận biết cực trị
    • Lý thuyết
    • VD 1
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Bài 2. Cực trị của hàm số (P1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 16.440

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả hai phần

Chưa có thông báo nào