Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm, định nghĩa
  • VTTĐ của mặt cầu với đường thẳng, mặt phẳng
  • Bài 1
  • Bài 2
Bài 3. Mặt cầu sẽ được mở vào ngày 25/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHƯƠNG II. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 3. Mặt cầu

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.064

Chưa có thông báo nào