Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm, định nghĩa
  • VTTĐ của mặt cầu với đường thẳng, mặt phẳng
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG II. KHỐI TRÒN XOAY

Bài 3. Mặt cầu

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 2.421

Chưa có thông báo nào