Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • PT cosx = a
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • PT tanx = a
  • PT cotx = a
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN LUYỆN HỌC KÌ I LỚP 11

Bài 1. Phương trình lượng giác cơ bản (P2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.436

Chưa có thông báo nào